Folkets hubb

<

Folkets Hubb är ett projekt som utvecklar modeller för att göra tjänster och tjänsteleverantörer tillgängliga i kraftfulla nätverk som binder ihop Sveriges alla delar.