Bandbred Test

Här kan du prova bandbreden inom nätet (dvs ej ut på Internet).
Starta programet tptest (finns här) eller på tptest.iis.se
Gå in i Akriv menun och välj Avancerat
Då får du följande vy.
Ändra fältet 2 till 62.20.128.12 och port 1634
Prova sedan starta test
Resultatat läser du vid 4